Van en voor ondernemers

Als je een goed idee hebt voor je straat, wijk of voor heel Stein en je bent op zoek naar financiering voor de realisatie van dit idee, dan kun je mogelijk een beroep doen op Ondernemersfonds Stein. Een idee dat in aanmerking komt voor financiering dient altijd van “algemeen belang” te zijn. Dit wil zeggen dat niet alleen jij maar zoveel mogelijk andere ondernemers profijt van het idee hebben.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • financiering mogelijk te maken ten behoeve van initiatieven van ondernemers gevestigd in de gemeente Stein die het ondernemersklimaat van de gemeente Stein ten goede komen en het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers gevestigd in de gemeente Stein
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Procedure

Hoe verloopt de procedure:


 • stuur een mail met daarin zo duidelijk en concreet mogelijk beschreven wat je idee is
 • vertel in die mail wat je gaat doen, wanneer dat gaat plaatsvinden en wat de doelstelling is
 • geef in je mail zo duidelijk mogelijk aan wat de kosten zijn (korte begroting bij voorkeur met offertes)
 • als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, laten we je dat zo snel mogelijk weten
 • we kunnen de aanvraag voor 100% financieren (85% ontvang je op voorhand en 15% na afloop/na evaluatie)
 • in je uiting (op website, social media en/of ter plekke laat je weten dat het initiatief mogelijk gemaakt is door Ondernemersfonds Stein)
 • Voorwaarden

  Voordat je een aanvraag gaat indienen, graag aandacht voor de voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen:

 • De aanvraag heeft betrekking op één project.

 • Het project of de activiteit is nog niet gestart of gaat nog niet van start tijdens de periode tussen indiening en beoordeling van de subsidieaanvraag.

 • De aanvrager maakt de financieringsbehoefte aannemelijk.

 • Er is geen sprake van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement, vereffening, surséance van betaling of betalingsakkoord, noch is een procedure daartoe aangevraagd of aanhangig gemaakt.

 • De aanvraag is volledig, inclusief begroting, eventuele offertes en dekkingsplan.

 • Het project moet voldoen aan de doelstelling van de stichting Ondernemersfonds Stein.

 • Het Bestuur van Ondernemersfonds Stein

  Guus Limpens

  Guus Limpens

  Penningmeester

  Eigenaar/directeur van transporteur en logistiek partner Limpens Elsloo.

  Harold Habets

  Harold Habets

  Secretaris

  Marketing Professional bij La Fortezza Marketing & Winkelcentrummanagement en Centrummanager van diverse Winkelcentra, waaronder Winkelcentrum Stein.

  Bart Urlings

  Bestuurslid

  Praktijkeigenaar Fysiotherapie Bart Urlings/Osteopathie Stein

  POSTADRES

  Ondernemersfonds Stein
  p/a Winkelcentrum Stein
  Raadhuisplein 41
  6171 JC Stein

  TELEFOON

  T. 06 46 204 904